Slide background

Genomförande

Trippus har en komplett tjänst för att hantera evenemangets genomförande. Allt ifrån att distribuera information och biljetter till deltagarna, till att kontrollera inpassage och hantera interaktion mellan talare och deltagare sköts direkt i systemet.

Inför genomförandet distribuerar arrangören information om evenemanget till deltagarnas mobiltelefoner via SMS och mobila webbsidor. Deltagaren får där sin biljett till evenemanget, information om exempelvis program, sina bokade möten, deltagarlistor och praktisk information.

Vid evenemangets entré scannar arrangören enkelt deltagarnas namnskyltar och biljetter med systemets inpasseringsfunktion. Funktionen finns för PC med tillkopplad scanner, alternativt används mobiltelefon eller surfplatta och då sker scanning med den inbyggda kameran. Arrangören kan följa antalet inpasserade deltagare i realtid direkt i sin mobiltelefon.

Har ni utställare på era evenemang? Då kan ni även ge dem tillgång till en scanningsapp som de laddar ner i sin egen mobiltelefon eller surfplatta. Med appen kan de scanna besökare i sin monter för att kunna göra en bra uppföljning på kontakten efter genomfört evenemang.

Vill ni involvera deltagarna i evenemangets innehåll? Med Trippus interaktionstjänst kan talaren ställa frågor till deltagarna (eller tvärt om) direkt till deras mobiltelefoner. Svaren (eller frågorna) kan sammanställas automatiskt för visning i realtid på storbildsskärm.

Funktioner

  • Mobila biljetter

  • Programmet i mobilen

  • Inpassering / scanning

  • Utställarscanning

  • Mobil interaktion