Gruppereiser

  • Resor

Gruppereiser

Reisebyråer som håndterer gruppereiser kan spare mye tid og penger på å benytte Trippus system. Gevinstene er mange  – en effektivisering av eget arbeide internt, en markedsfordel mot sluttkunden og ikke minst en bra måte å høyne dine egne marginer på. Du kan ha egne maler der du enkelt lager hjemmeside for grupper, med all informasjon som deltakerne behøver. Her kan deltakerne registrere seg, booke transport, hotell og aktiviteter. Om kunden vil ha separat fakturering, så går det utmerket å koble på. Gjennom intelligente kommunikasjonsløsninger er det enkelt å kommunisere med deltakerne med den siste informasjonen.

hanterar gruppresor och konferenser kan spara mycket tid och pengar på att använda Trippus system. Vinsterna är många – en effektivisering av det egna arbetet internt, en marknadsfördel gentemot slutkunderna och inte minst ett bra sätt att höja de egna vinstmarginalerna. Ni kan ha egna mallar där ni enkelt skapar grupphemsidor med all information som deltagarna behöver. Här kan deltagarna sedan anmäla sig, boka transport, hotell och aktiviteter. Om er kund vill ha separatfakturering så går det utmärkt att koppla på. Genom smarta kommunikationslösningar når ni enkelt deltagarna med den senaste informationen.

Referenser

TD

logotype-nb

scanworld

CarlsonWagonlitTravel

travellink

© Copyright 2016 - Trippus Event Solutions AB