• Mässhall

Mässor

Mässhantering med ett stort antal besökare kräver att logistiken fungerar! Med Trippus system kan all hantering samordnas! Här kan inbjudningar, inpassering, bokning av seminarier, middagar och ”Hosted Buyers-paket” hanteras, liksom hotellbokning och distribution av badgar och biljetter. Dessutom kan betalningen skötas online i samband med registrering. Trippus har också smarta verktyg för uppföljning och kommunikation. Vår utställar-app har blivit populär och ger ett stort mervärde för era utställare.

Referenser

kistamässan2

malmömässan
Stockholmsmässan, Skolforum

Svenska Mässan, Mötesplats Skola

© Copyright 2017 - Trippus Event Solutions AB | ORG.NR: 556589-4614