Avgift för drift och underhåll av egen databas samt bastjänst.

 • Bas
 • 1500krPer månad(12 000 per år)
 • Registrering
 • Individuell och gruppbokning
 • Emailutskick och SMS-utskick
 • Kortbetalning (5% transaktionsavgift)
 • Fakturalösning (29 kr per faktura)
 • Evenemangshemsidor
 • Inbjudningsmodul
 • Trippus utbildning
 • Avancerad
 • 5000kr Per månad(50 000 per år)
 • Registrering, aktivitetsbokning, boendebokning
 • Individuell och gruppbokning
 • Emailutskick och SMS-utskick
 • Kortbetalning (3,9% transaktionsavgift)
 • Fakturalösning (29 kr per faktura)
 • Evenemangshemsidor
 • Inbjudningsmodul
 • Trippus utbildning
 • Mellan
 • 3000kr Per månad(30 000 per år)
 • Registerering, aktivitetsbokning
 • Individuell och gruppbokning
 • Emailutskick och SMS-utskick
 • Kortbetalning (3,9% transaktionsavgift)
 • Fakturalösning (29 kr per faktura)
 • Evenemangshemsidor
 • Inbjudningsmodul
 • Trippus utbildning