Slide background

Trippus ger förutsättningar för unika event

All eventkommunikation på ett ställe

Vi gör det enkelt att kommunicera event på ett professionellt och innovativt sätt. Med Trippus når du dina deltagare och skapar engagemang – före, under och efter event, konferenser och kurser. Enkel administration och full kontroll över anmälningar och deltagare längs hela vägen.

Ge dina event en unik hemsida, distribuera inbjudningar och biljetter, designa namnskyltar och skapa mobil på plats-information och interaktion. Designen utformar du själv eller om du önskar så hjälper vi dig med mallar för innehåll och layout. Vår support och designavdelning finns alltid nära till hands för att du ska nå ut med dina event på bästa sätt.

Trippus har utnämnts till Gasellföretag av Dagens Industri fem år i rad (2013–2017), finns med på Deloittes Technology Fast 500 EMEA-lista och Technology Fast 50 samt Financial Times FT1000-lista över de snabbast växande företagen i Europa.

Trippus historia – från researrangör till flexibel event-plattform

Vi grundas år 2000

Trippus grundades i maj år 2000, då som mäklare av gruppresor. Genom att ställa leverantörer mot varandra utifrån en givna kundspecifikationer skulle vinning uppnås utan avkall på kvalitetskrav.

Kort efter att konceptet lanserades startades också utvecklandet av en webbaserad mjukvara för Trippus kunder. Denna var en service för att förenkla kundens administrativa arbete i samband med resans genomförande. Denna produkt kom att kallas Trippus Plus.

2003, vi satsar på egenutvecklad mjukvara

Successivt blev det alltmer uppenbart att Trippus största styrka var den egenutvecklade mjukvaran. Bolaget genomförde därför ett antal nyemissioner för att ytterligare kunna satsa på egenutvecklad, unik mjukvara för rese- och mötesindustrin.

Under år 2003 lanserades således Trippus Eventus, en produkt som stöder mer komplexa kongresser, evenemang och möten. Denna produkt visade sig möta ett stort behov på marknaden och responsen var mycket positiv. Samma år lanserades också Trippus Bonus, som är ett Webbaserat stöd för t.ex. säljtävlingar.

2004, Trippus utlicensieras till nya aktörer

Som en konsekvens av den uppskattning Trippus mjukvara fick beslöt bolagets styrelse hösten 2004 att fokusera verksamheten på utlicensiering av Trippus Eventus och Trippus Bonus till andra aktörer på marknaden.

Styrelsen beslöt också att verksamheten dessutom skulle inriktas på att söka licenstagare utanför Sverige. Den initiala responsen på den strategin var mycket positiv. Redan i början av 2005 hade flera viktiga licensavtal tecknats och Trippus fick en framgångsrik licenstagare i Danmark.

I december 2004 utsågs Trippus till 4:e pristagare i kategorin ”Årets Bubblare” anordnad av Deloitte.

2005, vi blir en renodlad IT-leverantör för mötesindustrin

Satsningen på att utlicensiera mjukvara visar sig bli en succé. Antalet licenstagare ökar kraftigt och Trippus får snabbt ett antal starka referenskunder inom sina prioriterade kundgrupper. Styrelsen beslutar om en renodling mot den nya affärsidén och samtliga resurser som varit knutna till bolagets ursprungliga affärsidé avvecklas.

Trippus har därmed gått från att vara en förmedlare av resor till att bli en renodlad IT-leverantör för mötesindustrin. Som en konsekvens av detta beslutar styrelsen i oktober 2006 att bolaget skall byta namn från Trippus Marknadsplatsen AB till Trippus Event Solutions AB.

2007, dagens flexibla Trippus-plattform grundas

2007 fattas ett avgörande beslut – Trippus ska ligga i framkant i den tekniska utvecklingen för mötesindustrin. Detta år påbörjas arbetet med en ny, modern och flexibel plattform, senare kallad Trippus Flex. Plattformen byggs helt på .net-tekniken och tas i bruk första gången i mars 2008.

Under denna period utvecklas licenskonceptet ännu mer, och ett program för utbildningar startas upp. Nu finns utbildningar i grundfunktionalitet, layout, betallösningar och mycket annat. Dessutom finns möjlighet att koppla på biljetter, badgar och namnbrickor i bekräftelsen. Den nya formen av dynamisk paketering får genomslag.

Det finns också en tydlig trend när det gäller integrationer till befintliga interna it-system, något som gör Trippus till en naturlig del i den dagliga verksamheten hos många kunder.

Den 25 november 2010 firas Trippus 10-årsjubileum.

© Copyright 2017 - Trippus Event Solutions AB | ORG.NR: 556589-4614