Slide background

Attestfunktion

Enklare administration

När läkemedelsföretag bjuder in landstingsanställda läkare och sjuksköterskor till kurser och konferenser gäller speciella regler. Läkemedelsföretaget får bara bjuda på en viss andel av kostnaden för kurser eller konferensen och den landstingsanställdes chef måste godkänna arrangemanget. Detta skapar en extra administration, och som svar på det har Trippus attestfunktion utvecklats.

Inbjudnings- och anmälningsförfarandet fungerar som vanligt. Inbjudan skickas till deltagaren som registrerar sig och väljer mellan tillgängliga val för hotellboende och olika tillval. Förutom att deltagaren får en bekräftelse på sin anmälan skickas samma underlag också till deltagarens chef som får en överblick över evenemanget och kostnaden. Chefen kan direkt från översikten välja att godkänna eller neka deltagandet. Administratören hos läkemedelsföretaget och/eller deras arrangör kan i realtid följa inflödet av anmälningar och kan också se vilka anmälningar som har godkänts respektive nekats.

© Copyright 2017 - Trippus Event Solutions AB | ORG.NR: 556589-4614