Sosiale medier

Team

Møt vårt team

Trippus Norge

Carl E. Semb

Benedic Luzajic

Ledelse

Martin Klöfver

Carina Bergström

Rikard Sjöström

Julia Hedenskog

Trippus Sverige

Henrik Lönnberg

Björn Hammar

Villiam Larsson

Martin Carlsson

Daniel Qvarforth

Andrea Jansson

Johan Nilsson

Robin Andersson

Daniel Jakobsson

Mia Nordin

Jenny Pitkänen

Linnéa Geidnert

Mikaela Eriksson

Linda Werner

Julia Lundevall

Johan Höglund

Linn Hållström

Utviklere

Chilok Lau

Richard Forsström

Johanna Wåleryd

Oskar Wallén

Elias Tavoosi

Johan Lybeck

Styret

Erik Danielsson

Erik Danielsson, er co-grunnlegger og leder av Trippus Event Solutions.

Erik var administrerende direktør i Pharmacia AB (1984 – 1990), Skandinavias største farmasøytiske selskap. Erik har også grunnlagt skandinavisk biogass (ledende leverandør av biogass teknologi), Pricer AB (verdens ledende innen elektronisk hyllemerking) og er co-grunnlegger av Motion display (Electronic Advertising signs) og Pro Tracer AB (World Leader i flight tracking).

Bengt Pende

Bengt Pende, er en MBA med mange års operativ erfaring som både administrerende direktør og CFO i selskaper som primært fokuserer på handel, finans og eiendom.

I løpet av de siste ti årene har Bengt drevet sin egen virksomhet og har også vært aktiv i styre og som rådgivere i flere selskaper, blant andre. I flere små innovasjons selskaper, kalt startups.

Valgt i 2001.

Peter Hellman

Peter Hellman, har 40 års erfaring i møte industrien.

Peter er en reise-og turistanalytiker og har blant annet jobbet med e-handel, bærekraft og betaling og mobile løsninger i Sverige og internasjonalt. Han har også vært Business Development Manager for Amex/Nyman & Schultz Sverige og jobbet i MPI European og ICCA Norden.

Valgt i 2001.

Pelle Hjortblad

Pelle Hjortblad, har mer enn 20 års erfaring i IT og telekom industrien med fokus på salg, markedsføring, internasjonalisering og organisasjon/ledelse.

Pelle har vært markedssjef hos Tele2, CEO i Song Networks Svenska AB, Paynova AB og Projectplace International AB. Pelle har også blitt ansatt av det svenske vekst byrået og ALMI som forretningsutvikling Coach.

Valgt i 2017.

Vi hjelper deg med å lage smidige events

Nå dine besøkende og la dem vite at du har noe spesielt på gang. Skape engasjement – før, under og etter event.
Våre tjenester

Board of directors

Erik Danielsson

Erik Danielsson is the Chairman and co-founder of Trippus Event Solutions. He was CEO of Pharmacia AB (1984-1990), Scandinavia’s largest pharmaceutical company.

Erik also founded several well-known companies such as Scandinavian Biogas (leading biogas technology provider), Pricer AB (world leaders in electronic shelf labels), Motion Display (electronic point-of-purchase advertisement) and ProTracer AB (world leader in flight tracking).

Bengt Pende

Bengt Pende has a degree of Master of Science in Business and Economics and many years experience as CEO and CFO of trade, finance and property companies.

For the past ten years Bengt has run his own business and been active as board member and advisor in a number of companies, including several smaller innovation companies and startups.

Elected in 2001.

Peter Hellman

Peter Hellman has 40 years of experience in the Meeting and Travel Industry.

Peter is a Travel and Tourist analyst and has been working with E-commerce, sustainability, payment and mobile solutions in Sweden and internationally. He has also been Business Development Manager for Amex / Nyman & Schultz Sweden and engaged in MPI Europe and ICCA Norden.

Elected in 2001.

Pelle Hjortblad

Pelle Hjortblad has more than 20 years of experience in the IT and telecom business with focus on sales, marketing, internationalization and organization leadership.

Pelle has been Marketing Manager at Tele2, CEO of Song Networks Svenska AB, Paynova AB and Projectplace International AB. Pelle has also been engaged by the Swedish Agency for Economic and Regional Growth (Tillväxtverket) and ALMI Corporate Partners as business development coach.

Elected in 2017.

We help you create and manage your events smoothly

Reach your visitors and get their engagement – before, during and after your event.
Our features