Sociala medier

Frågor och svar från webinar om digitala utställningar och mässor – 11 mars 2021 

En av de typer av evenemang som är svårast att ”översätta” från fysisk till digital form är mässan. Är verkligen en mässa som är så starkt förknippad med en fysisk mässhall, montrar och ett myller av människor en optimal evenemangsform när vi kör digitalt?

När vi på Trippus tog fram vår digitala mässplattform valde vi att vända på frågeställningen. Istället för att utgå från hur en mässa brukar se ut tittade vi på mässans värde. Värde för besökaren. Värde för utställaren. Och inte minst, värde för arrangören. Värdet av en mässa för en mässbesökare består inte av att resa till mässanläggningen eller att få möjligheten att gå runt på mässgolvet. Värdet är den information man kan ta del av, de kontakter som kan knytas, allt man kan lära sig.

I vårt webinar som ni kan se nedan pratade vi om många av ovanstående saker. När vi kan träffas igen är den digitala mässan ett utmärkt komplement till den fysiska mässan. Som i mycket annat så ser vi att behovet av hybridlösningar kommer att vara stort!

Q&A

Varför kallar ni det för hybridstämma och inte digital stämma?
Lagen som gör det möjligt att hålla stämmor på distans heter Hyrbridstämmolagen, så därför har vi valt att använda det begreppet.

Hur många personer kan ”bemanna montern” för att ta hand om deltagarna?
Det finns inga begränsningar för hur många som kan bemanna montern.

Bilderna i bakgrunden i montern och logotyper – laddar utställaren upp dessa själva? 
Ja, utställaren kan skapa sin monter helt på egen hand genom att ladda upp bilder och logotyper, välja färg och lägga in den text som ska synas.

Kommer montrarna alltid i samma ordning? 
Arrangören bestämmer i vilken ordning montrarna ska visas, alternativt om de ska visas slumpvis.  

Går det att få ut besöksstatistik för montern? Går det att se vem som har besökt montern?
Ja, utställarna kan se besöksstatistiken i realtid i utställarportalen. 

Hur funkar det med GDPR?
Vi har tagit fram rekommendationer om hur arrangörer av evenemang kan arbeta för att på mest effektiva sätt leva upp till GDPRs krav. Utifrån dessa har vi utvecklat funktionerna i Trippussystemet.

Vi är ett företag som sänder konferenser och andra möten digitalt idag. Kan vi nyttja er plattform just för inbjudan, anmälan, röstning osv medan vi fortsatt själva levererar kameraproduktion på plats? 
Ja, det går bra att använda Trippus för exempelvis inbjudan, anmälan, interaktion och omröstning, medan livesändning sker på annat sätt. 

Hur ser licensformen ut?
Det finns olika lösningar här, kontakta gärna oss så tittar vi på en lösning som passar er.

Jag har en tanke att arrangera ett event för vårt företag (B2B). Tanken då är att skapa montrar bara för oss själva; ex olika segment, olika produkter och olika kompetensområden. Kanske gör vi det tillsammans med 1-3 andra företag som inte konkurrerar med oss. Spännande att fundera kring.
Det här är en intressant idé! Vi tror också att det kommer att dyka upp nya former av mässor och utställningar i och med att den här typen av digitala verktyg blir allt mer populära. Under webinariet visade vi ett par exempel på lite annorlunda upplägg (titta gärna på inspelningen!) och vi kommer helt säkert att få se fler innovativa exempel.

När kommer ni att lansera den nya 3D-designen på montrarna?
Under webinariet visade vi en ny och mer tredimensionell design av montrarna i den digitala utställningen. Den nya designen kommer att testas fullskaligt under våren för att fullt ut lanseras för de projekt som genomförs efter sommaren. 

Vad kostar en monterplats på en utställning och vad ingår i priset?
Kostnaden för monterplatsen bestämmer arrangören av mässan. 

Kan utställaren gå in och redigera i efterhand? tex byta video, texter mm   
Ja.

Var kan man trycka på för att chatta?  
Inne i montern finns en chattfunktion.

Kan man formatera texten i montern och lägga till länkar?
Jadet finns möjlighet att formatera texten, och lägger man till länkar visas dessa automatiskt som klickbara länkar i montern.

Om man står i en delad monter med partners, kan man använda fler logotyper?  
Det går att skapa samlingsmontrar där flera utställare ställer ut tillsammans. Montrarna skapas separat med egen logotype och beskrivning, men visas ihop på mässgolvet.

Kan utställare ladda upp produkter alt sälja i sin monter?  
Ja det går bra att visa olika produkter i en monter och länka direkt till exempelvis en webshop.

Funkar videochatt i posterutställningen?  
Ja på samma sätt som i mässmontrarna går det att lägga in möjlighet till videosamtal även i posterutställningen.

Kan man ”låsa” postrarna så att författarna efter ett visst datum inte längre kan gå in och göra uppdateringar?  
Ja, arrangören kan bestämma om/när det ska gå att göra ändringar.

Finns det någon begränsning på antal författarnamn? Är det dem/de som presenterar som syns eller är det de som skrivit abstractet? 
När en poster läggs upp bestämmer man själv hur författare och presentatörer ska visas. 

Myndigheter måste ju om material skall ligga kvar texta alla filmer pga tillgänglighetslagen. Kan ni hjälpa till med detta?  
Vi jobbar själva inte med textning, men vi kan publicera redan textade videoklipp i sändningsplattformen så att de kan visas även efter själva genomförandet. 

Går det att kombinera en utställning och en posterutställning på ett snyggt sätt? 
Ja, de kan endera visas på separata flikar eller under varandra.  

Hur får man in sin poster om man inte använder sig av ert abstractssystem? Lägger föreläsaren in dem själva?
Ja författare/presentatörer/föreläsare kan lägga in sina posters själva.

 

Stort tack till alla er som deltog i webinariet! Vill ni veta mer? Välkommen att kontakta oss genom att fylla i uppgifterna nedan.

Intresseanmälan