Sociala medier

Hybridevent

Använd Trippus digitala paketlösning för att planera och genomföra hybridevent – med både digitala och fysiska deltagare. Digitala evenemang med deltagare på distans är det nya normala, och Trippus erbjuder tekniken för att era hybridevent ska kunna genomföras så smidigt som möjligt. Kombinationen av fysiskt närvarande deltagare och medverkande via länk ställer speciella krav på organisationen och upplevelsen, och med Trippus lösningar lämnas inget åt slumpen.

Boka Demo

*” anger obligatoriska fält

Samtycke*

Få hjälp att sätta upp ett hybridevent

Ett hybridevent kombinerar fysiskt deltagande med digitala gäster på distans. Med de digitala möten och evenemang som under det senaste året har blivit vardag, har kommit flera fördelar. Arrangörer har nått en mycket större målgrupp och fler besökare. Deltagare har uppskattat effektiviteten det medför att kunna deltaga digitalt. För att ta vara på de positiva sidorna i digitalt deltagande även på fysiska evenemang krävs en kombinerad lösning: Hybridevent. Låt oss på Trippus hjälpa dig med våra system och lösningar!

Trippus hybridevent

Trippus har ett komplett paket för dig som planerar för ett hybridevent. Vår långa (tjugoåriga) erfarenhet av såväl fysiska som digitala event gör att vi både har de tekniska lösningarna och den personliga hjälpen du behöver för att lyckas med ditt hybridevent.

Du väljer om du vill skapa ditt hybridevent själv i Trippussystemet eller om du vill att en projektledare från oss hjälper dig genom hela processen.

 

Allt om hybridevent

Det finns många tecken på att hybridevent är här för att stanna. Därför behöver vi lära oss att utveckla vår förmåga att skapa en bra upplevelse för såväl den fysiska som den virtuella besökaren, i realtid. Trippus har en mängd tjänster och moduler som passar för ett hybridevent. I den här guiden går vi igenom vad ett hybridevent är, vad fördelarna är, vilka svårigheter som finns och hur man förhåller sig till dessa.

Vi sammanför våra bästa erfarenheter och kunskap från många års hantering av fysiska evenemang med de erfarenheter vi fått tack vare den senaste tidens många digitala konferenser, möten och mässor.

Vad är ett hybridevent?

Ordet ”hybrid” betyder en korsning av två eller flera element. Ett hybridevent syftar på evenemang som arrangeras med två typer av deltagare i åtanke: En publik som är på plats fysiskt och en publik som deltar på digital väg. Oavsett om man deltar fysiskt eller digitalt ska man erbjudas en bra deltagarupplevelse och interaktionen mellan deltagare på plats och på distans är en viktig ingrediens, som behöver fungera sömlöst.

Varför ett hybridevent?

Viss oro inför hybridevent grundar sig i tron att det är ett nytt påhitt, men så är inte fallet. Det finns många som det senaste decenniet har genomfört små och stora arrangemang dels fysiskt, dels filmat (streamat) för deltagare som inte har haft möjlighet att närvara fysiskt. I flera fall har man även erbjudit möjlighet till interaktion mellan deltagare.

Hybrideventet erbjuder det bästa av två världar. De som kan och vill delta fysiskt får vara på plats och känna stämningen när många människor delar en upplevelse på samma plats. Det kan också vara enklare att skapa nya kontakter när man ses på detta sätt, tack vare informella pauser och spontana möten. De som deltar digitalt slipper å sin sida att resa och kan ändå ta del av viktigt innehåll och interagera på egna villkor.

Vad skiljer digitala event från hybridevent?

Ett enbart digitalt event sker uteslutande med deltagare som medverkar på distans, via digitala lösningar. Det betyder att innehåll, presentationer och interaktioner kan ske uteslutande med digitala verktyg. Vid ett hybridevent behöver vi skapa en bra upplevelse både för de som deltar på plats och de som deltar på distans.

Arrangemanget – Hur skapar man ett bra hybridevent?

Helt centralt vid ett hybridevent är att tänka tvådimensionellt. Ett spår behöver ta hand om den fysiska deltagaren och ser till att allt blir bra planerat på plats. Men samtidigt behövs ett alternativt koncept för den digitalt närvarande. När den fysiska publiken har kaffepaus så kanske programmet rullar på för de som närvarar digitalt. Ett annat alternativ är att bjuda in till ett separat mötesrum för att låta de som medverkar digitalt mingla med varandra.

Inbjudan till hybridevent

Vid inbjudan och anmälan till ett hybridevent ger Trippus en lång rad möjligheter och fördelar. Med Trippus är det enkelt att skapa olika vägar in till eventet beroende på vilken funktion olika deltagare har. Oavsett om de deltar fysiskt eller digitalt, om de har VIP-status, är sponsorer eller betalande deltagare, kan alla få en skräddarsydd inbjudan och upplevelse. Beroende på om en deltagare ska medverka på plats eller på distans finns möjligheten att anpassa vilken info som måste anges vid anmälan. Det går också bra att ha platsbegränsningar i den fysiska världen men obegränsade platser för digitala deltagare.

Prissättning & mervärdestjänster

Vill ni ha olika prissättning beroende på om deltagarna deltar på plats eller på distans? Vill ni kombinera live-genomförandet med biljetter till att kunna titta på eventet efteråt? I Trippus är det enkelt att erbjuda olika priser och rabatter och därmed ge deltagare tillgång till olika delar av eventet.

Partners – vad kan man erbjuda

Partners och sponsorer kan presentera sina erbjudanden på andra sätt när det sker på digital väg. I och med att inga fysiska förflyttningar sker så får man skapa engagemang på andra sätt. Det är vanligt att låta partners anordna egna programpunkter och så kallade breakout-sessions.

Skapa engagemang under hybridevent

En central komponent för många event är att få deltagarna att engagera sig på olika sätt. Om man som arrangör lyckas skapa en miljö där alla känner sig välkomna, bekräftade och lyssnade på, blir också ofta betyg och recensioner av evenemanget positiva. Nyckeln är att ge deltagare på plats och deltagare på distans samma möjligheter att interagera så att de har samma möjligheter att bidra till innehållet och känna att de har samma status.

Geografiska avstånd

Att kunna delta digitalt på hybrideventet passar de deltagare som av olika anledningar har svårt att resa till evenemanget. Möjligheten att kunna bjuda in till ett evenemang utan att behöva ta hänsyn till om det finns bra transportmöjligheter kan göra det enklare att planera ett bra evenemang.

Tillgång till data och insikter

Allt som hanteras digitalt är enkelt att lagra, vilket gör det möjligt att spara värdefull information om hur deltagarna beter sig och vad de har för önskemål. Det är till exempel många som känner sig mer bekväma att ge korrekt återkoppling när det sker utan risk att man behöver hållas ansvarig för det man uttrycker.

Hybridevent – Inspiration & idéer

Exempel på bra upplägg för hybridevent får du i våra webinars som genomförs med jämna mellanrum. Se våra inspelade webinars här.

Sammanfattning – fördelar med hybridevent

Fördelarna med att arrangera ett hybridevent är således många. Några av de viktigaste är:

  • Deltagarna slipper resa till eventet, och kan spara tid och pengar
  • Bättre möjligheter för sponsorer och partners att interagera med deltagarna
  • Möjlighet att bjuda in betydligt fler än kapaciteten för lokalen
  • Möjlighet till högre servicenivå och bättre interaktionsmöjligheter

du kanske också är intresserad av

Hybridstämma (AGM)

Trippus Eventapp

Digital Mässa eller Utställning

Digital Eventplattform