Sociala medier

Hybridstämma

En hybridstämma är en bolags- eller föreningsstämma som gör det möjligt för deltagare att medverka på distans. En hybridstämma kräver möjligheten att kunna rösta och kommentera på ett säkert sätt. Med Trippus lösningar för digitala möten och stämmor erbjuds du ett effektivt sätt att ta hand om hela flödet.

Boka Demo

*” anger obligatoriska fält

Hybridstämma för bolaget eller föreningen

Bolags- och föreningsstämmor passar utmärkt att genomföra digitalt. Med Trippus tar du effektivt och säkert hand om hela flödet, från inbjudan och anmälan till att stämman är genomförd. Vår tjänst för bolagsstämma på distans automatiserar framtagning av röstlängd och säkerställer att röstningen utförs säkert, snabbt och smidigt under er hybridstämma. Att anordna ett hybridmöte för er förenings- eller bolagsstämma har snabbt blivit ett nödvändigt alternativ. Frågorna har varit många, och Trippus har sammanställt en checklista för digitala årsstämmor med tips på hur man kan planera för kommande årsmöten och -stämmor. Ladda ner checklistan här.

Inbjudan och anmälan till hybridstämma Via digital inbjudan och anmälan till er hybridstämma samlar vi in de kontaktuppgifter som behövs för att genomföra er föreningsstämma eller bolagsstämma online. Vid behov kan vi identifiera aktieägaren/medlemmen eller ombudet via BankId, och ger möjlighet att ladda upp fullmakter om man röstar för någon annan.

Digital incheckning för att skapa röstlängd Vid en fysisk stämma scannar vi in deltagarna när de anländer (alternativt prickar av mot en lista) för att få fram en röstlängd. Vid en hybrid- eller digital bolagsstämma ber vi deltagarna att checka in digitalt i stället. Anmälda deltagare får ett SMS med en länk som de klickar på för att komma till incheckningen.

Säkerhet och dokumentation
Hela flödet hanteras i digitala verktyg som säkerställer och dokumenterar vilka som är närvarande så att röstlängden blir korrekt. Frågor och röster samlas in digitalt i realtid och kan för full transparens visas på storbildsskärm och webbsändning så att deltagarna direkt kan se utfallet.

 

Livesändning av er digitala bolagsstämma

Låt oss säkra upp leveransen! Vi hjälper till med livesändningen av er hybridstämma. Vi finns med på plats under genomförandet och ser till att släppa in de talare som ska prata under er hybridstämma, oavsett om de är på plats fysiskt eller deltar på distans. Genom en integration med streamingtjänsten Zoom säkerställs att endast behöriga kan följa sändningen.

Hybridstämma där allt sker direkt i verktyget

I Trippus tjänst för hybridstämmor ber deltagarna om ordet, ställer frågor och röstar direkt i verktyget. Stämmodeltagarna använder sina mobiltelefoner för att rösta om respektive punkt på dagordningen. Alla röstberättigade får ett SMS-meddelande med en personlig länk till den sida där röstning sker. Om stämmodeltagarna ska ges möjlighet till att göra yrkanden, ställa frågor eller be om ordet så görs det också i denna funktion.

Avstämning av anmälningar mot aktiebok

Ska ni genomföra en hybridstämma för ett noterat aktiebolag? Inkomna anmälningar stäms då av mot aktieboken för att fastställa hur många röster var och en har för att förbereda röstlängden. Anmälda ägare förs in i en preliminär röstlängd över vilka som är behöriga att rösta och som man sedan bockar av mot när man ser vilka som deltar i er digitala stämma.

Allmänt

Vi har tidigare hållit webinar om hybridstämmor, där vi berättade om ett av våra genomföranden. Läs mer om det här.

En tillfällig lag reglerar hur man ska genomföra bolags- och föreningsstämmor under 2020–2021. Lag 2020:198 är förlängd till 31 december 2021, och en ordinarie lagstiftning som tar hänsyn till ett nytt digitalt beteende är att vänta. Läs mer om lagen på riksdagens hemsida.

En mer informell beskrivning kring hur man kan tänka för att arrangera en lyckad bolagsstämma under pandemin kan du läsa hos Styrelseakademien.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera frågan om nästa hybridstämma, eller om du vill se hur våra lösningar kan hantera era utmaningar kring ett hybridmöte på bästa sätt.

Boka demo

du kanske också är intresserad av

Interaktion och mentometer

Trippus Eventapp

Digital Mässa eller Utställning

Digital Eventplattform

BOOK A DEMO

Book a demo

x