GDPR för eventarrangörer

Många undrar vad de behöver göra när de nya EU-reglerna för dataskydd, GDPR, börjar gälla i maj. Vi ska försöka förklara vad du som eventarrangör behöver tänka på.

Läs mer om hur du som Trippus-användare säkert följer GDPR »

Det här är GDPR

GDPR, General Data Protection Regulation, eller dataskyddsförordningen på svenska reglerar en mängd rättigheter för enskilda individer och skyldigheter för företag, organisationer och föreningar som behandlar personuppgifter. Den nya förordningen börjar tillämpas den 25 maj 2018 i samtliga EU:s medlemsstater, till dess gäller personuppgiftslagen (PUL).

Du som eventarrangör har mycket att vinna på att ha ordning på de personuppgifter du samlar in och hanterar. Inte minst för att dina gäster och leverantörer ska känna förtroende för att du behandlar deras uppgifter på ett ansvarsfullt sätt.

Så får du samla in personuppgifter

En av grundprinciperna i dataskyddsförordningen är att du enbart ska samla in personuppgifter för ett visst, i förväg bestämt syfte, som exempelvis för att kunna sköta avtal, leverans och fakturering till kunder. Du får enbart samla in de uppgifter som behövs för att uppfylla det bestämda syftet och uppgifterna ska bara sparas så länge det är nödvändigt. När uppgifterna inte längre behövs för det syfte som de en gång samlades in för, så ska de tas bort.

Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk levande person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress.

De personuppgifter som du hanterar för ett event måste skyddas. Det skyddet kan bestå av tekniska åtgärder som antivirusprogram, brandvägg, trådlöst nätverk med kryptering och datorer med uppdaterade program. Lika viktigt är organisatoriska åtgärder som att du exempelvis begränsar vilka anställda som får ta del av olika typer av personuppgifter.

GDPR:s grundläggande principer

  • Samla in och hantera endast personuppgifter om det är tillåtet.
  • Informera de personer vars uppgifter du samlar in. Det kan vara uppgifter om exempelvis kunder, leverantörer och anställda.
  • Bestäm i förväg vad personuppgifterna ska användas till och använd inte uppgifterna för något annat syfte.
  • Samla inte in fler personuppgifter än vad som behövs. Samla aldrig in personuppgifter ”därför att det kan vara bra att ha”.
  • Se till att personuppgifterna är korrekta och uppdaterade.
  • Radera eller anonymisera personuppgifter som inte längre behövs.
  • Skydda uppgifterna från otillåten användning och obehörig åtkomst.
  • Dokumentera hur du har tänkt i din hantering av personuppgifter.

Så här hanterar du personuppgifter i Trippus »

Läs mer från Trippus

Se alla våra inlägg

nyheter 18-03-12

GDPR för eventarrangörer

Många undrar vad de behöver göra när de nya EU-reglerna för dataskydd, GDPR, börjar gälla i maj. Vi ska försöka förklara vad du som eventarrangör behöver tänka på.

Läs mer

nyheter 18-03-11

Så här följer du GDPR som Trippus-användare

Vi har förberett oss under lång tid och står redo inför GDPR. Här följer våra rekommendationer på hur du enkelt och säkert hanterar personuppgifter med Trippus.

Läs mer

nyheter 18-02-22

Skapa engagemang under Almedalsveckan

Nu är det hög tid att börja planera årets Alemedalsvecka. I år kan vi vänta oss en extra innehållsrik agenda då Almedalsveckan firar 50-årsjubileum, dessutom är det svenskt valår. Har du ett budskap du vill förmedla och ge särskild publicitet, vi hjälper dig skapa engagemang.

Läs mer