Sociala medier

Om oss

Vi hjälper dig att skapa smidiga event

Är det dags för ett nytt event? Vill du få bättre struktur på planeringen?

Nå dina besökare och låt dem få reda på att du har något speciellt på gång. Trippus är ett komplett verktyg för att hantera event, konferenser, möten och kurser. Genom smidig administration får du full kontroll och skapar engagemang – före, under och efter dina tillställningar. Från snyggt utformad inbjudan, anmälan och eventhemsida till mobil på plats-information och interaktion.

Professionellt mot dina gäster och enkelt för dig. Du får uppsikt över alla anmälningar, kan skicka påminnelser, hantera betalningar och har tillgång till all nödvändig statistik i realtid. Designen för dina projekt utformar du själv eller så hjälper vi dig med mallar för innehåll och layout. Vår support- och designavdelning finns alltid nära till hands för att du ska nå ut med dina event på bästa sätt.

Vad mer kan du behöva? Vi vet inte, men kommer du på något så ser vi till att försöka lösa det så att ditt event blir precis så smidigt som du vill.

Kontakta oss

Utmärkelser

Trippus har utnämnts till Gasellföretag av Dagens Industri fem år i rad (2013–2017), finns med på Deloittes Technology Fast 500 EMEA-lista och Technology Fast 50 samt Financial Times FT1000-lista över de snabbast växande företagen i Europa.

Här finns vi

Vi har fem kontor, varav tre i Sverige där majoriteten av personalen utgår från huvudkontoret i Uppsala.

I Sverige har vi kunder över hela landet och vi genomför event från Haparanda i norr till Ystad i söder samt i flera länder i Europa.

Uppsala (huvudkontor)
+46 10 888 55 20
info@trippus.com

Göteborg
+46 70 453 03 21
henrik.lonnberg@trippus.com

Helsingborg
+46 72 015 94 67
daniel.qvarforth@trippus.com

Oslo
+47 6711 8600
norway@trippus.com

Milano
+ 39 366 685 9289
italy@trippus.com

Trippus historia

Grundas år 2000

Trippus grundades i maj år 2000, då som mäklare av gruppresor. Genom att ställa leverantörer mot varandra utifrån givna kundspecifikationer skulle vinning uppnås utan avkall på kvalitetskrav.

Kort efter att konceptet lanserades startades också utvecklingen av en webbaserad mjukvara för Trippus kunder. Denna var en service för att förenkla kundens administrativa arbete i samband med resans genomförande.

2003, egenutvecklad mjukvara

Successivt blev det alltmer uppenbart att Trippus största styrka var den egenutvecklade mjukvaran. Under år 2003 lanserades således Trippus Eventus, en produkt för mer komplexa kongresser, evenemang och möten. Denna produkt visade sig möta ett stort behov på marknaden och responsen var mycket positiv.

2004, utlicensiering till nya aktörer

Som en konsekvens av den uppskattning Trippus mjukvara fick beslöt bolagets styrelse hösten 2004 att fokusera verksamheten på utlicensiering till andra aktörer på marknaden.

Styrelsen beslöt också att verksamheten dessutom skulle inriktas på att söka licenstagare utanför Sverige. Den initiala responsen på den strategin var mycket positiv. Redan i början av 2005 hade flera licensavtal signerats och Trippus fick en framgångsrik licenstagare i Danmark.

2005, en renodlad IT-leverantör för mötesindustrin

Satsningen på att utlicensiera mjukvara visar sig bli en succé. Antalet licenstagare ökar kraftigt och Trippus får snabbt ett antal starka referenskunder inom sina prioriterade kundgrupper. Styrelsen beslutar om en renodling mot den nya affärsidén och samtliga resurser som varit knutna till bolagets ursprungliga affärsidé avvecklas.

Trippus har därmed gått från att vara en förmedlare av resor till att bli en renodlad IT-leverantör för mötesindustrin. Som en konsekvens av detta beslutar styrelsen i oktober 2006 att bolaget skall byta namn från Trippus Marknadsplatsen AB till Trippus Event Solutions AB.

2007, dagens flexibla Trippus-plattform grundas

Nu fattas ett avgörande beslut – Trippus ska ligga i framkant i den tekniska utvecklingen för mötesindustrin. Detta år påbörjas arbetet med en ny, modern och flexibel plattform, senare kallad Trippus Flex. Plattformen byggs helt på .net-tekniken och tas i bruk första gången i mars 2008.

Under denna period utvecklas licenskonceptet, och ett program för utbildningar startar. Den nya formen av dynamisk paketering får genomslag.

Det finns också en tydlig trend när det gäller integrationer till befintliga interna IT-system, något som gör Trippus till en naturlig del i den dagliga verksamheten hos många företag.

Trippus sociala ansvar

För oss är det viktigt att ta ansvar och att engagera oss i vår omvärld och att ge tillbaka där vi kan. Vi har valt att fokusera en del av vårt engagemang till Sports Heart, en organisation som arbetar för alla barns rätt till idrott och hälsa.
Läs mer

Trippus genomför projekt som medfinansieras av Europeiska unionen

Trippus Awards

Trippus Awards är en hyllning till våra kunder. Vi delar ut priser för årets Trippus-prestationer, minglar och njuter av en galakväll fylld med underhållning och god mat.

En uppskattad tillställning med mycket skratt och nöje, men också ett gyllene tillfälle för inspiration och gemenskap.

Under Trippus Awards delar vi ut priser i följande kategorier:

Årets Trippus-komet
Årets Trippus-webb
Årets Trippus-innovation
Årets Trippus-användare

BOOK A DEMO

Book a demo

x