Sociala medier

Sociala medier

Sju städer på en vecka för Trippus Print on Demand

För drygt ett år sedan lanserade vi Trippus Print on Demand. En tjänst för att skriva ut namnskyltar på plats under event och konferenser, direkt när gästerna anländer och scannar sina biljetter.

Tjänsten har snabbt blivit populär och vi har fått utöka med både personal och utrustning för att kunna möta efterfrågan och finnas tillgängliga vid så många event som möjligt.

För bästa kundupplevelse erbjuder vi alltid personal på plats under de event som använder Print on Demand. Den här veckan är vi på flera event varje dag – från Karlskrona i söder till Umeå i norr. På fem dagar kommer vi besöka sju städer och skriva ut tusentals namnskyltar!

Följande städer och event besöker vi i veckan, 13–17 maj:

Stockholm Svensk handels stämma och Ny som chef-dagen

Karlskrona Miljömålsdagarna

Örebro Vattenstämman

Norrköping Norrköpings näringslivsdagar

Visby Smak och inspiration

Umeå Sveriges byggindustriers stämma

Göteborg Möteskulturdagen

1 + 13 =