Sociala medier

Sociala medier

Trippus Utställarportal och Utställarapp

Hjälp dina utställare att hantera sin monterpersonal, bjuda in deltagare och samla kontaktuppgifter på mässor och utställningar mer effektivt med Trippus Utställarportal och Trippus Utställarapp.

Att bygga relationer är ofta det primära målet för företag och organisationer som deltar i mässor och event med montrar och utställningar. Det är en utmaning att få kontroll över monterpersonal, alla besökare och inte minst att göra en bra och korrekt uppföljning.

Trippus Utställarportal är ett verktyg som ger utställarna full kontroll över sitt mässdeltagande. Här kan de registrera personalen som ska jobba i montern så att de får ut sina utställarkort. Utställarna kan själva bjuda in sina kunder och kontakter och följa upp på vilka som faktiskt anmälde sig och deltog.

Alla som arbetar i montern laddar enkelt ner Trippus Utställarapp och scannar monterbesökarnas namnskyltar. I samband med detta kan de också markera vilka produkter och tjänster som respektive besökare var intresserade av. Genom att logga in i Trippus Utställarportal får försäljningschefen en realtidsrapport över vem som träffat vem och vem som var intresserad av vad.

BOOK A DEMO

Book a demo

x