Sociala medier

Kundcase: Umeå Congress

Umeå Congress etablerades i Umeå i mitten på 90-talet. Bolaget hanterar årligen cirka 12000 deltagare fördelat på närmre 80 arrangemang – allt från enkla registreringsuppdrag för mindre möten till stora kongresser med tusentals deltagare.

Tillsammans med engagerade och trygga samarbetspartners skapar Umeå Congress en trivsam process mot givande och lönsamma arrangemang. De erbjuder professionella projektledningstjänster och administrerar och effektiviserar deltagarkommunikationen med Trippus. Det märks att Umeå Congress älskar att jobba med kongresser, mässor och evenemang!

– Vi jobbar ofta med stora kongresser med många personliga val och då är det enkelt att få en överblick med Trippus, säger Krister Andersson, vd för Umeå Congress.

Miljömedvetna event och kongresser

Umeå Congress strävar efter att erbjuda miljömedvetna val till sina kunder och anpassa sina projekt och processer därefter. Detta gör att Trippus digitala tjänster lämpar sig väl. Deltagarlistor, program, abstracts och biljetter är exempel på produkter Umeå Congress skickar digitalt till sina deltagare istället för pappersutskrifter.

Fakturaflödet underlättar det dagliga arbetet

Sedan 1 april 2019 måste all fakturering till offentlig sektor ske via e-faktura. Detta gäller även direktupphandlingar, bokningar till konferenser och event. Trippus har tillsammans med en faktureringspartner, Arvato, skapat en tjänst där fakturor automatiskt kan distribueras som e-faktura. Så här beskriver Krister Andersson hur detta underlättar för Umeå Congress:

Vi har många statliga myndigheter som kunder och det är viktigt att fakturaflödet är anpassat för att klara den standard som krävs. Det underlättas också av att vi inte behöver ett externt system eller hantera detta manuellt, nu sköter vi all administration från Trippus. Från anmälan till kongressen, val av seminarier, hotellbokning, måltider samt att då betalning genomförs med vald betalningsmetod som känner av hur man kan distribuera fakturorna.

www.umea-congress.se

FLISA-kongressen 2018 som Umeå Congress hanterade för ”Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård”.

Trippus faktureringspartner Arvato

Tillsammans med Arvato har vi utvecklat en faktureringstjänst för att ge större kontroll och minskad administration för våra kunder.

Fakturaunderlag skapas i Trippus och distribueras automatiskt till deltagare via Arvato. Här inkluderas allt från distribution och betalningsregistrering till bevakning med påminnelsehantering och inkasso. Fakturamottagaren slås upp mot ett internt register och identifierar kända e-fakturamottagare. Distributionen styrs automatiskt över till e-faktura helt utan aktiv åtgärd från varken arrangör eller deltagare. Läs mer om Trippus betalningstjänster »