Sociala medier

Webinar: Vassare marknadskommunikation och event med rätt digital plattform

När marknadskommunikationen blir allt mer digital blir det lättare att nå ut till en större publik. Men verktygen är många och vad ska man egentligen använda för att få bästa möjliga effekt? Vi har samlat våra bästa verktyg för att göra det så enkelt som möjligt för dig att nå ut med ditt budskap. I det inspelade webinariet nedan visar vi hur våra kunder har använt Trippus för att vässa sin kommunikation med marknaden. Vi tar bland annat upp:

  • Digital produktvisning i kombination med utbildning av återförsäljare och partners på en B2B-marknad.
  • Fysiska och digitala event som verktyg för att stärka varumärke och generera merförsäljning på en konsumentmarknad
  • Samordning av kommunikationen mellan avdelningar och geografiska marknader

 

Intresseanmälan